info@portalprawa.com.pl        +48 - 999 - 222 - 555

Nowa odsłona elektrowni wiatrowej – turbiny o osi pionowej

Energia elektryczna uzyskiwana z elektrowni wiatrowych jest uznawana za energię ekologiczną oraz czystą, ze względu na fakt, że pomijając ich wybudowanie, nie pociągają ze sobą spalania żadnego paliwa. Przyjmuje się więc, że energia wiatrowa należy do tak zwanych energii odnawialnych, które przyczyniają się do zwiększania ochrony środowiska oraz negatywnych oddziaływań na nie.

Turbiny o osi pionowej – nowość w branży elektrowni wiatrowych

turbina o osi pionowejElektrownie wiatrowe są popularne w wielu krajach europejskich, również w Polsce. Choć ich udział w tworzeniu światowej energii to wciąż jedynie kilka procent, odgrywają niebagatelną rolę w produkcji energii elektrycznej. Dlatego też poświęca się sporo czasu oraz przeprowadza się dużo badań, które mają na celu zwiększenie wydajności elektrowni wiatrowych i tym samym zwiększenie ilości produkowanej przez nie energii. W ten sposób powstała myśl, że turbina o osi pionowej jest w swoim sposobie działania o wiele bardziej wydajna niż do tej pory wykorzystywane wiatraki. Moc elektrowni wykorzystujących turbiny o osi pionowej waha się od 2 do 50 kW (biorąc pod uwagę pojedynczą turbinę), co jest bardzo dobrym wynikiem, względem obecnie używanej technologii. Kolejną ważną zaletą turbin tego typu jest to, że działają przy o wiele mniejszym zakresie siły wiatru. Turbiny o osi pionowej pracują przy sile wiatru w zakresie już od 0,6 – 0,9 metrów na sekundę. Wszystko to sprawia, że rzeczywiście są o wiele bardziej wydajne oraz pozwalają na uzyskanie większej ilości energii elektrycznej.

Elektrownie wiatrowe to bardzo ważna sfera rozwoju większości państw europejskich. Dąży się do tego, aby energia uzyskiwana w ten sposób stanowiła większą część całej energii produkowanej i wykorzystywanej na całym świecie.

Nowa odsłona elektrowni wiatrowej – turbiny o osi pionowej
Przewiń na górę