info@portalprawa.com.pl        +48 - 999 - 222 - 555

Odzyskiwanie VATu z zagranicznych faktur

Jestem doradcą prawnym. Często przychodzą do mnie ludzie po różne porady prawne. Jednak ostatnio przyszedł do mnie przedsiębiorca. Powiedział, że ma kilka faktur zagranicznych, ponieważ ostatnio miał kilka zagranicznych podróży służbowych i teraz chciałby odzyskać zwrot VATu z tych faktur. Nie wiedział jednak, jak się za to zabrać, dlatego poprosił mnie o pomoc.

Odzyskanie VATu z zagranicy jest proste

jak odzyskać vat z faktury zagranicznejWytłumaczyłem mu jak odzyskać vat z faktury zagranicznej. Aby odzyskać VAT z krajów zagranicznych, ale pozostających w Unii Europejskiej nie należy już się rejestrować w zagranicznym urzędzie skarbowym. Dzięki jednolitemu prawu unijnemu, taki zwrot można otrzymać składając wniosek w polskim urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa. Taki wniosek można złożyć drogą elektroniczną podpisując go podpisem kwalifikowanym. Jest to bardzo proste. Uspokoiłem go również, że nie musi składać osobnego wniosku do każdej faktury. Taki zwrot można uzyskać zbiorowo. Termin składania wniosków o zwrot VAT z zagranicy upływa 30 września roku następnego od dnia wystawienia faktury. Dzięki temu taki zwrot można uzyskać zbiorczo raz do roku, ze wszystkich faktur. Składanie wniosków nie jest objęte przymusem radcowskim, dlatego poradziłem zrobić to przedsiębiorcy samemu lub zlecić złożenie wniosku swojej księgowej.

Przedsiębiorca miał jeszcze pytanie, jak szybko uzyskuje się taki zwrot. Odpowiedziałem, że zwrot otrzymuje się zgodnie z terminami zawartymi w ordynacji wyborczej, gdyż zwrot zagranicznego VATu jest regulowany właśnie tą ustawą, która z kolei jest zgodna z ujednoliconym prawem Unii Europejskiej. Wnioski o odzyskiwanie VATu z zagranicy są mocno odformalizowanego, dlatego bardzo łatwo jest uzyskać należny zwrot na swój rachunek bankowy.

Odzyskiwanie VATu z zagranicznych faktur
Przewiń na górę