info@portalprawa.com.pl        +48 - 999 - 222 - 555

Wysokie odszkodowania za błędy medyczne

„Po pierwsze nie szkodzić” – taką właśnie dewizą powinien kierować się każdy lekarz i każdy pracownik służby zdrowia. Nie ulega wątpliwości, że zdecydowana większość lekarzy dokłada wszelkich starań, żeby wyleczyć pacjenta. Niestety jednak czasami dochodzi do groźnych w skutkach błędów lekarskich i zaniedbań.

Jak można naprawić błędy medyczne?

błąd medycznyNie ulega wątpliwości, że w każdy lekarz jest narażony na popełnienie groźnego w skutkach błędu w sztuce medycznej. Lekarz, który dopuścił się takiego błędu powinien liczyć się z określonymi konsekwencjami natury prawnej. Naruszył bowiem powszechnie obowiązujące normy i przepisy dotyczące postępowania w określonych przypadkach medycznych. W takiej sytuacji sąd może nałożyć na lekarza karę w postaci ograniczenia prawa do wykonywania zawodu oraz nakazać wypłatę odszkodowania. Specjaliści wyróżniają różne rodzaje błędów medycznych.W praktyce bardzo często spotyka się błędy w sztuce lekarskiej o charakterze decyzyjnym. Oznacza to, że lekarz wbrew obowiązującym regułom podejmuje niewłaściwą decyzję odnośnie metody leczenia, co skutkuje tym, że pacjent traci zdrowie lub życie. Gdyby lekarz w danym przypadku postąpiłby zgodnie z przyjętą wiedzą medyczną, pacjent miałby realne szanse na wyzdrowienie. Udowodniony błąd medyczny stanowi podstawę do wszczęcia postępowania przeciwko lekarzowi. Warto podkreślić z cała mocą, że nikt nie może zostać bezkarny. Lekarz, który dopuścił się rażącego błędu, powinien ponieść tego konsekwencje.

Ukrywanie błędów lekarskich przez samych lekarzy z pewnością nie jest zjawiskiem pożądanym. Przez takie właśnie postępowanie polskie społeczeństwo często ma ograniczone zaufanie do lekarzy. Nagminne błędy lekarskie są jednym z powodów niższego niż przeciętnie w Europie zaufania społecznego Polaków do lekarzy.

Wysokie odszkodowania za błędy medyczne
Przewiń na górę